naši


naši
[ˈnaʃi] – our parents (slang)
naši [ˈnaʃi] – ours (living things)
naše [ˈnaʃe] – ours (things)
 
vaši [ˈvaʃi] – your parents (slang)
vaši [ˈvaʃi] – yours (living things)
vaše [ˈvaʃe] – yours (things)