Maďarsko


Uhorsko [ˈuhorsko] (896–1946) 🇭🇺 👑
– Uhorské kniežatstvo [ˈuhorskeː kɲi̯ɛʒatstvo] – Principality of Hungary (896–1000)
– Uhorské kráľovstvo [ˈuhorskeː kraːlʲovstvo] – Kingdom of Hungary (1000–1918, 1920–1946)

Maďarsko [ˈmaɟarsko] – Hungary (1918–1920, since 1946) 🇭🇺

There are more precious namings for some historical eras and forms of the state, but these two are essential.

Maďar [ˈmaɟar] – Hungarian (person)
maďarský [ˈmaɟarskiː] – Hungarian (adjective)
maďarský jazyk [ˈmaɟarskiː jazik] – Hungarian language
maďarčina [ˈmaɟartʃina] – Hungarian language

mačacie hlavy


mačacie hlavy [ˈmatʃatsie hlavi] – setts; Belgian blocks; cobblestones
(Literally: cat-heads; cat’s heads)

The phrase in Slovak is probably either coming from the Hungarian macskakő [ˈmɑtʃkɑkøː] (cat-stone) – the short version of the word macskafejkő [ˈmɑtʃkɑfɛjkøː] (cat-head-stone); or the German word Katzenkopfstein with the same meaning. Where the naming is based on the little stone blocks reminding people of a cat’s head because of their size or shape.

mačka [ˈmatʃka] – cat
mačací [ˈmatʃatsiː] – cat(‘s); catlike; cattish; catty
hlava [ˈhlava] – head
hlavy [ˈhlavi] – heads

Illustration: © Michaela Mašánová

Vianoce


Šťastné a veselé Vianoce! [ˈʃcastneː a veseleː vianotse] – Merry Christmas! 🙂 🎄
Veselé sviatky! [ˈveseleː sviatki] – Happy Holidays!

šťastný [ˈʃcastniː] – happy; lucky
šťastie [ˈʃcascie]
1) happiness
2) luck

veselý [ˈveseliː] – cheerful; merry
Vianoce [ˈvianotse] – Christmas
sviatok [ˈsviatok] – holiday